Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

deklaracja dostępności

od: do:

Deklaracja dostępności Oświęcimskiego Centrum Kultury

1. Dostępność cyfrowa

Oświęcimskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych Oświęcimskiego Centrum Kultury  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ock.org.pl i www.odkzasole.pl

Oświęcimskie Centrum Kultury (w skrócie OCK):
telefon: +48 33 842 25 75
e-mail: [email protected]
adres korespondencyjny: ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim

zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych - www.ock.org.pl i www.odkzasole.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji stron internetowych

 • www.ock.org.pl (grudzień 2014)
 • www.odkzasole.pl (marzec 2019)

Data ostatnich istotnych aktualizacji

 • www.ock.org.pl (grudzień 2014)
 • www.odkzasole.pl (marzec 2019)

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość wybrania stylu w wersji tekstowej,
 • możliwość modyfikacji wielkości liter w treści artykułów poprzez klawisze ctr+ i ctr-,
 • mapa serwisu.

Ułatwienia dostępne poza strukturą stron

 • poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox istnieje możliwość - przez użycie skrótu klawiszowego F9 - przejścia do trybu tekstowego wybranego artykułu z możliwością modyfikacji wielkości liter, wybrania stylu z podwyższonym kontrastem oraz odczytania tekstu przez lektora.

Wyłączenia z dostępności

 • tłumaczenie na język migowy,
 • multimedia udostępnione do 23.09.2020 r., w tym zdjęcia opublikowane w treści artykułów, które nie posiadają opisów alternatywnych,
 • treści od innych podmiotów niezbędne do realizacji bieżących zadań, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny wykorzystujący treści nie jest uprawniony.

Dostęp do ważnych informacji związanych z działalnością


2. Dostępność architektoniczna

Siedziby Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu:

 • Oświęcimskie Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24
 • Osiedlowy Dom Kultury Zasole przy ul. Obozowej 16

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24

Budynek OCK ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście z ul. Śniadeckiego. Z parkingu przed budynkiem, na którym są wyznaczone miejsca do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz z parkingu od ul. Tysiąclecia prowadzą podjazdy dla osób poruszających się na wózku. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. W holu na parterze budynku znajduje się, między innymi punkt informacyjny, kasa oraz wejście do sali widowiskowo-kinowej, w której po pochylni można poruszać się na wózku. Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie jest wyposażony w windę - na piętro prowadzą schody.

Budynek Osiedlowego Domu Kultury Zasole, ul. Obozowa 16

Budynek ODK Zasole ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście z ul. Obozowej, pozbawione barier architektonicznych, z parkingu na którym są wyznaczone miejsca do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych. W holu na parterze budynku znajduje się punkt informacyjny oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest wyposażony w windę, która zapewnia komunikację pomiędzy kondygnacjami.


3. Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W Oświęcimskim Centrum Kultury do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Adam Kuta, e-mail: [email protected], telefon: 33 842 25 75 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej można składać do podmiotu publicznego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, 2020-09-23 r.
Wieści z Ratusza | 29.09 Wieści z Ratusza czytaj więcej...
wrzesień 2022
  P W Ś C P S N
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)